HOŞ GELDİNİZ

Sayın Öğretmenim,

12 Kasım - 21 Aralık 2007 Tarihleri arasında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenleri tarafında açılan BİTEFO kursuna katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Kursumuz 180 Saat ve 30 işgünü olmak üzere günde 6 saat olarak planlanmış ve 4 Eğitim görevlisi tarafından verilecektir. Eğitim görevlileri sırasıyla; Cem KARA, Ömer Faruk SEMİZOĞLU, Fatih SİREK, Sedat AKSOY' dur.

“Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi Programı”nın genel amaçları:

  • Eğitim ve öğretim süreçlerinin bilişim teknolojileriyle bütünleştirilmesi,
  • Öğretmenlerin, eğitim-öğretim sürecinde bilişim teknolojisi araçlarını diledikleri yer ve zamanda yetkinlikle kullanmalarının sağlanma sınmalarını sağlamak., Bilişim teknolojilerinin yeni öğretim programlarına entegre edilmesini sağlayarak eğitimde etkinliğin ve verimliliğin artırmak,
  • Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları ders materyallerini geliştirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip hâle getirilmesi,
  • Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri’nin kurumuna ve çevresine bilişim teknolojilerinin kullanılmasında rehberlik etmelerinin sağlanmasıdır.

icon.gif Porfolyo değerlendirmeleri "Sınav Sonuçları" dosyasına eklenmiştir.

Bulb_turned.gif
Sınav Soruları 1-53
Sınav Soruları 54-100
Cevap Anahtarı
Sınav Sonuçları

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License