Cem Kara
BIRIMLER_RESIM1_bv.asp?BRID=34

1973 Hamburg Almanya doğumludur. İlkokulu ve Ortaokulu Günlükbaşı’nda, lise öğrenimini İzmir Özel Fatih Kolej’inde tamamlamıştır. 1999 yılında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2000 Yılında İngilizce öğretmeni olarak atanmış ve Fethiye’de göreve başlamıştır. 2007 Yıl Ocak ayında Bakanlık tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmeni olarak görevlendirilmiş ve halen bu görevindedir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License