Faruk Semizoglu
BIRIMLER_RESIM1_bv.asp?BRID=35

1977 Çarşamba – SAMSUN doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliğini bitirmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License