Fatik Sirek
BIRIMLER_RESIM1_bv.asp?BRID=32

1991 yılında Hakkari Anadolu Lisesinde öğretmen olarak göreve başlamıştır. 1994 yılından 2006 yılına kadar Fethiye’de görevine devam etmiştir. Ocak 2007 yılından beri Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Evli, bir kız çocuğu vardır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License