Powerpoint

Sayın öğretmenlerim,

MICROSOFT POWERPOINT 2003 SUNU
Sunular toplantılar, tanıtımlar, seminerler vb. oturumlarda konuşmanın kullanacağı görsel materyalin hazırlanması, kurgulanması ve sunulması işlemlerini kapsar. Diğer bir açıdan, bir topluluk önünde konuşmak için ya da bir organizasyon adına sunu yapılabilir.
Microsoft PowerPoint 2003, profesyonel bir sunu hazırlama yazılımıdır. Tek bir sunu dosyasında slayt gösterimleri, asetat slaytlar, konuşmacı notları, dinleyici notları , anahatlar ve daha fazlasını oluşturup düzenlemenizi sağlar. Tipik bir sunu belli sayıda slâyt ve onların belli bir kurgu ile gösterilmesinden oluşur. Diğer bir deyişle sununun her bir ekranını slâytlar oluştururlar. Bu nedenle sunu oluşturmanın temelini sunuda yer alacak slâytların yazılması ve biçimlenmesi alır. İşte PowerPoint bize bu konuda yardımcı olur. Ardından bu slâytlar projeksiyon aygıtı aracılığıyla perdeye yansıtılarak dinleyicilere sunulur.
Sunuda yer alan slâytlar başlık, metin, grafik, çizili nesne, clipart resimleri, WordArt nesneleri, canlandırmalar, videolar ve diğer uygulamalarla oluşturulan görsel nesneleri içerebilir. Böylece görsel efektleriyle izleyicileri etkileyen bir sununun başarıyla yapılması sağlanır.

Powerpoint Tanıtım Sunusu
Powerpoint Ders Notu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License