Evrak Çantası

Formatör Öğretmen Destek Sayfasına Hoş geldiniz…!

Bu sayfada ihtiyacınız olan dokümanlara ulaşabileceksiniz. Formatör öğretmenliğe başladığınız zaman BTS için hazırlamanız gereken tüm evrakların şablonu size sunulmuştur. Ayrıca özlük haklarınızı ve görevlerinizi öğrenmek için yönetmelikleri iyice okuyunuz.

Saygılarımla…

Cem KARA

Bilgisayar Formatör Öğretmenliği ile ilgili Yönetmelikler

1993/13 Nolu Genelge
2001/53 Nolu Genelge
2003/58 Nolu Genelge
2007/11387 Sayılı Yönerge

Bilgisayar Formatör Öğretmenin Yapacağı Çalışma Örnekleri

Günlük Plan
Yıllık Plan
Zümre Kararı
Yapılacak İşler Listesi
Çalışma Esasları

Bilgisayar Formatör Öğretmenin Laboratuvarda Hazırlayacağı Evraklar

Ağ Sistemi Çizelgesi
Araç Takip Çizelgesi
Arızalıdır
Arıza Kontrol Fişi
Bakım Çizelgesi
Bilgisayar İsimlikleri
Bilgisayar Sicil Kartı
BTS Araç Listesi
BTS Haftalık Kullanım Çizelgesi
BTS Kullanım Föyü
BTS KullanımTablosu
BTS Kullanım Talimatı
BTS Ürün Seri Numaraları
Öğrenci Bilgisayar Özellikleri

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License