Word

Sayın öğretmenlerim,

Microsoft Word programı gelişmiş bir kelime işlemcidir. Bu programda doküman, tez, kitap hazırlamak için gerekli tüm işlevleri bulabilirsiniz. Word de hazırlanan belgeler bilgisayara .doc uzantısı ile kaydedilirler.Word programı aynı anda birden fazla belge ile çalışmanıza olanak sağlar.

Microsoft Word çalıştırıldığında karşımıza yukarıdaki ekran görüntüsü gelir.
Standart araç çubuğu, sık kullanılan menü komutlarını kullanmamızı sağlayacak düğmelerden oluşur.
Biçimlendirme araç çubuğu, metinleri biçimlendirirken en sık kullandığımız komutları sağlayacak düğmelerden oluşur.
Yatay ve dikey cetvel, sayfa genişliğini, içinde bulunduğumuz paragrafın sol ve sağ sınırlarını, o paragrafta geçerli olan sekmeleri ve girintileri rahatça izlememizi ve değiştirmemizi sağlar.
Yatay ve dikey kaydırma çubukları sayfaları üzerinde hareket etmemizi sağlar.
Durum çubuğu, o anda bulunulan konum, seçilen nesne, yapılan işlem vb. hakkında bilgi vermektir.

Microsoft Word de varsayılan sayfa yapısı olarak, A4 ebatlarındaki bir kağıdı dikey olarak kullanır. Bu kağıdın alt-üst-sağ-sol taraflarında 2,5 cm lik bir boşluk vardır. Bu boşluklar ve kağıt boyutları istenildiği takdirde değiştirilebilir.
Microsoft Word ile yazı yazarken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır.
1. Word ile çalışırken ancak yeni bir paragrafa geçmek için enter tuşu kullanılır. Bir satır dolduğunda alt satıra geçmek için kesinlikle enter tuşunu kullanmayın. Word satırın dolduğunu kendisi anlar ve yeni bir alt satıra otamatik olarak geçer.
2. Karakter arasında birden fazla boşluk bırakmak için boşluk tuşu kullanmayın. Bunun yerine tab tuşunu kullanın.
3. Klavyeden bir tuşa bastığımızda karakter, imlecin bulunduğu yerde çıkar.
4. Belge içerisinde herhangibir yerde düzenleme yapmak için imleci istediğimiz yere getirmeliyiz. Bu işlemi yapmak için mousun sağ tuşu kullanabileceğimiz gibi klavyedeki yön tuşlarını, home, end, page up ve page down tuşlarını kullanırız. Bu tuşlar ile beraber control tuşuda kullanılabilir.
5. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakmaya dikkat edilmelidir.
6. Daha önceden yazılmış herhangi bir metinin biçimini değiştirmek için kesinlikle o metin seçilmeli ve daha sonra değiştirme işlemi yapılmalıdır.

Word Tanıtım Sunusu
Ders Notları
Klavye Kısayolları

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License